Bezpieczeństwo w podróży: sejf w pokoju hotelowym – czy można mu ufać?

W sieci można znaleźć filmy, które przedstawiają, jak w prosty sposób otworzyć sejf hotelowy przy pomocy tzw. kodu master. W praktyce nie jest to jednak dowód na niską skuteczność skrytek, a jedynie potwierdzenie braku przestrzegania przez hotel podstawowych procedur bezpieczeństwa. Nowoczesny sejf hotelowy w ogóle nie powinien mieć „masterkodu”- występuje on jedynie w sejfach starszego typu. Jednak nawet starsze sejfy hotelowe dobrze zarządzane i użytkowane w pokoju hotelowym powinny mieć skonfigurowany, indywidualny „masterkod”, który umożliwia otwarcie pojemnika przez obsługę w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy gość zapomni ustawionego przez siebie kodu PIN.

Bezpieczeństwo w podróży – lepiej nie ryzykować

Podczas podróży i pobytu w hotelu należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pozostawienie dokumentów, portfela czy elektroniki np. w pokoju to duże ryzyko kradzieży, które może nas słono kosztować. Jeśli stracimy np. paszport w dalekim, egzotycznym kraju, musimy liczyć się z koniecznością wyrobienia nowego dokumentu w konsulacie lub w ambasadzie, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami i np. niechcianym przedłużeniem pobytu. Jeszcze większym zagrożeniem jest potencjalna kradzież tożsamości, która może posłużyć złodziejowi np. do zaciągnięcia na nas kredytu. Dlatego też warto rezerwować pobyty w hotelach, które oferują gościom certyfikowane sejfy w pokojach, a także depozyt w recepcji.

Sejf hotelowy – skuteczne zabezpieczenie w podróży

Sejf hotelowy to szczególny rodzaj skrytki, ponieważ posiada dwa tryby obsługi. Pierwszy przeznaczony jest dla gości hotelowych. Po zameldowaniu się w obiekcie znajdą oni w swoim pokoju otwarty sejf. By z niego skorzystać, wystarczy zdeponować w nim przedmioty, a następnie zamknąć skrytkę i ustawić własny kod PIN. Drugi tryb służy obsłudze obiektu, która ma dostęp do tzw. masterkodu lub (w lepszej klasy sejfach) urządzenia audytowego umożliwiającego awaryjne otwarcie sejfu wraz z wydrukiem ostatnich kilkuset operacji. Kod „master”, jeżeli występuje, musi zostać skonfigurowany zaraz po zakupie i instalacji skrytki w hotelu i jest znany jedynie wybranym osobom z obsługi. Masterkod może zostać użyty np. w sytuacji, gdy gość hotelowy zapomni kodu PIN. Wówczas obsługa awaryjnie otwiera sejf w jego obecności. Z kolei, gdy ktoś próbuje „trafić” w odpowiedni kod, wpisując różne, błędne konfiguracje cyfr, sejf uruchamia zwłokę czasową, utrudnia dalsze próby otwarcia i wymaga od użytkownika użycia specjalnego klucza mechanicznego lub elektronicznego, który zwykle przechowuje kierownik obiektu.

Wartościowe przedmioty warto przechowywać w depozycie

Gdy podróżujemy z bardzo cennymi przedmiotami, lepiej nie lokować ich w sejfie w pokoju, ale w depozycie hotelowym. Tego rodzaju skrytka działa na podobnych zasadach jak w banku. Gość hotelowy otrzymuje kasetkę, w której deponuje np. biżuterię. Gdy chcemy ją ponownie otworzyć, konieczna jest obecność wyznaczonej osoby z obsługi hotelowej. Zgodnie z procedurami nikt nie może otworzyć takiej kasetki samodzielnie. Co ważne, hotel ponosi pełną odpowiedzialność za przedmioty przechowywane w depozycie. Więcej na ten temat piszemy tu.

Bezpieczeństwo a odpowiedzialność hotelu

Warto pamiętać, że hotele są prawnie zobowiązane do odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gości na teren ich obiektu. Jest to bardzo daleko idący zakres odpowiedzialności, bo oparty na zasadzie ryzyka, co oznacza, że hotel odpowie za szkodę nawet w sytuacji, kiedy szkoda w mieniu gości nie wynikła z jego zawinionego działania (np. kradzież walizki w lobby podczas check-in przez osobę spoza hotelu lub innego gościa). Wysokość rekompensaty finansowej jest uzależniona m.in. od kosztów noclegu i może ona wynosić nawet stukrotność stawki za pobyt w pokoju. Zatem w interesie obiektu jest właściwa konfiguracja sejfów, a także dbałość o stosowne procedury bezpieczeństwa. Dlatego też w wielu hotelach spotkamy się nie tylko z sejfami, ale także z dodatkowymi zabezpieczeniami, np. z monitoringiem i służbami ochrony.

Można więc mieć pewność, że renomowany hotel zadba o właściwe o nasze bezpieczeństwo. A jeżeli nie zadba? No cóż, poniesie pełną odpowiedzialność do wysokości naszej szkody. Wszelkie próby jej ograniczania w formularzach meldunkowych nie tylko okażą się nieskuteczne, bo zastosowanie tu znajdują bezwzględnie obowiązujące normy prawne, ale wręcz mogą narazić hotel na kary nakładane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z tytułu stosowania tzw. klauzul abuzywnych. Więcej o odpowiedzialności hoteli za mienie gości piszemy tu.